Rotfyllning innebär att tandens pulpa tas bort och rotkanalerna fylls igen. Pulpan finns inuti tanden och består av blodkärl och nervvävnad. Rotfyllningen görs oftast under en behandling, men kan behöva flera besök.
Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att pulpan blivit infekterad.

Rotfyllning kan behöva göras om en tand får ett djupt kariesangrepp eller får ett kraftigt slag som skadar pulpan. Om tandpulpan blir infekterad kan kroppens eget försvar inte komma åt bakterierna. Tanden måste då göras ren och rotfyllas.