Lagning
Man kan behöva laga en tand för att man till exempel fått hål eller för att en gammal lagning gått sönder.

Idag görs de flesta fyllningar av plast.

Plastfyllningar, så kallade kompositer, består av en flytande plast som blandas med partiklar av finmalet mineral eller glas. Partiklarna förstärker plasten och ger den en viss färg. Ju fler partiklar som tillförs plasten, desto starkare fyllning. De olika blandningarna har lite olika egenskaper.