Oral kirurgi är det korrekta uttrycket för alla typer av kirurgiska ingrepp i munhålan.
 

Munhålan är ett speciellt område att arbeta i. Det är mycket känsligt, det är ont om utrymme och andningsluften måste kunna passera. Därför ställs det höga krav på diagnostik, operationsmetod och omhändertagande av patienten.

Vi erbjuder skonsam bedövningsteknik och om det behövs avslappnande medicin för att minimera risken för en obehaglig upplevelse för våra patienter. Premedicinering med Stesolid eller Midazolam kan ge en bättre operationssituation. Patienten är lugn, bedövningen "tar bättre", det blöder mindre eftersom puls och blodtryck håller sig lugnt. Dessutom får patienten mindre  besvär efteråt och kommer inte ihåg lika mycket av ingreppet.

Oralkirurgi innefattar följande ingrepp i stort avlägsnande av krångliga visdomständer, avlägsnande av rotrester med besvärliga rötter, rotspetsoperation, kirurgisk behandling av tandlossning och kirurgisk behandling av periimplantit(inflammatorisk bennedbrytning runt implantat).