Vi erbjuder tandvård för hela din familj!

Vi tycker att det känns bra att kunna erbjuda god tandvård för hela familjen. Att få träffa samma personal vid varje besök gör att du kan känna dig trygg.
Den första kontakten med tandvården får du och ditt barn ofta via barnavårdscentralen, BVC, innan ditt barn fyllt två år. När ditt barn fyller 3 år kallar vi för kontroller varje år.
Vi strävar efter att ta hand om dig och dina tänder på bästa möjliga sätt med ärlighet, empati och ödmjukhet som ledord i vår hemtrevliga klinik.

Ny tandvårds-
försäkring
1 juli 2008

Den 1 juli 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.

Denna innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor varje år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor varje år för åldersgrupperna 24-29 år samt 75 år och äldre. 


Den nya tandvårdsförsäkringen skall ge ett bättre skydd mot höga kostnader.

Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. 

Ersättningen baseras på en i förväg bestämd referensprislista. 

 

AKUT HJÄLP


Om oturen skulle vara framme när vi inte är på plats finns möjligheten att få hjälp av en jourhavande tandläkare.

 

JOURTANDLÄKARE          HELGJOUREN

042-15 60 60                        1177

VARDAGAR MELLAN          Kl. 10.00-12.00

KL. 8.00-12.00

Vi skickar SMS...

Vi går nu över mer och mer till digitala kallelser via sms och e-mail. Vi tänker på miljön, och sparar på pappret. Önskar du även i fortsättningen få kallelsen på papper hem i brevlådan? Hör av dig till oss! 

 När du har en tid inbokad hos oss, och vi har ditt mobilnummer, då skickar vi ett SMS som påminnelse 24 timmar innan.

 

Om du behöver ändra din tid...
 

Meddela oss i god tid om du inte kan komma. Om du glömmer att komma på avtalad tid står vi med outnyttjade resurser. Ej avbokad tid och återbud samma dag debiteras.

Du ska få skriftliga prisuppgifter

Du får information om din tandhälsa genom undersökningsprotokoll och behandlingsplan. En skriftlig kostnadsberäkning lämnas till dig efter att vi har kommit överens om lämplig behandling.

Tandvårdsförsäkringen innebär också långsiktiga förbättringar för dig som patient: Utvecklad statistik ska tas fram för att på nationell nivå följa prisutveckling, tandvårdskostnader och tandvårdskonsumtion.

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett tandhälsoregister som ska följa tandhälsan på nationell nivå. Tandvården ska få särskild återkoppling från statistiken för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.


Mer information finns på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se.